Metod Geli?tirme ve Proses Haz?rlama

rnn tasarlanmas?n?n ard?ndan imal edilebilmesi iin gerekli metodun belirlenmesi ve proses iin gerekli tm datalar?n haz?rlanmas?. metod gelistirme ve proseshazirlama.jpg
a sinifi yuzey gelistirme 2