3 Boyutlu Kal?p Tasar?m? ve imalat?

Mevcut CAD Sistemleri ile imalata ynelik 3 Boyutlu modellerin olu?turulmas?, modellere gre imalat?n yap?lmas?. 3 Boyutlu Kal?p Tasar?m? ve imalat? 1
3 Boyutlu Kal?p Tasar?m? ve imalat?